• Tiếng Việt
  • English
Hit Enter to search or Esc key to close
Blog thumbnail

Dự án Trường cộng đồng làng Gò Cỏ

Dự án Trường cộng đồng làng Gò Cỏ

Blog thumbnail

Dự án “Trường cộng đồng làng Gò Cỏ” Dự án trường cộng đồng Gò Cỏ do cộng đồng làng Gò Cỏ xây dựng và thực hiện nhằm tạo ra các hoạt động trải nghiệm giúp phát huy giá trị di sản Công viên di sản làng Gò Cỏ. Dự án đã hình thành được 4

Blog thumbnail

Dự án Giảm thiểu chất thải sinh hoạt làng Gò Cỏ

Dự án Giảm thiểu chất thải sinh hoạt làng Gò Cỏ

Blog thumbnail

Dự án giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt làng Gò Cỏ Dự án giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt làng Gò Cỏ do Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương (Pacific Environment) tài trợ thực hiện nhằm: – Góp phần xây dựng môi trường làng Gò Cỏ xanh – sạch – đẹp –